Trivas

Det är få klubbar som har en så härlig klubbgemenskap som Ljusterö GK. På klubbens veranda möts golfare med olika bakgrund men med den gemensamma passionen för golfen. På Ljusterö är miljön i och kring klubbhuset minst lika viktig som banan och varje år ordnas flera trevliga aktiviteter och tävlingar. Ljusterö har en unik klubbmiljö där alla kan känna sig hemma och är du inte medlem är du varmt välkommen att bli.

Organisation

Ljusterö Golfklubb bildades 12 november 1991. Banan ägs av Ljusterö Golf AB med vilken klubben har avtal. Klubben är fullvärdig medlem i Svenska Golfförbundet (SGF). Ljusterö Golfklubb organiseras av en styrelse bestående av 9 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.

Styrelsen har följande ansvarsområden:

  • Tävlingskommittén som anordnar en rad interna tävlingar men organiserar även tävlingar på banan under förbundets vingar
  • Damkommittén som står för en rad aktiviteter för klubbens damer
  • Juniorkommittén som ser till att tillväxten i klubben tryggas
  • Utbildningskommittén vars uppgift är att se till att klubbens kunskapsnivå upprättjhålls
  • Klubbkommittén som arrangerar en rad trevliga sociala sidoaktiviteter
  • Marknad som skapar kännedom om klubben genom aktiviteter i olika forum
Ljusterö Golfklubb