Nya golfare

VÄLKOMMEN TILL GOLFENS VÄRLD

Vi beskriver här hur introduktionen vanligen går till och hur du kan träna dig fram till att få roligare golfrundor.

Det här avsnittet behandlar främst vad som gäller för vuxna samt för ungdomar. Barn som är 12 år eller yngre följer Golfäventyret som våra tränare kan informera om.

Du kan även hitta mer information på golf.se genom att följa den här länkarna:

för Grönt kort: läs här

för Golfäventyret: läs här

Utbildning

Du börjar med att gå en av våra nybörjarkurser. Under utbildningstiden (12 timmar) får du lära dig grunderna i golfens olika slag samt de viktigaste delarna om golfvett och regler.
Efter genomgången kurs eller mellan kurstillfällena är det bra om du lägger ned tid för egen träning på klubbens övningsområden, driving-range och puttinggreen. Därefter är det dags att börja övningsspela på banan tillsammans med en fadder, så kallade fadderrundor.

Kursprogram 2023

Vuxna
Kurs 1:
10, 11, 17 och 18 juni
Kl. 10-13
Tränare: Björn Deilert

Pris:
2495 kr inkl. rangebollar och lån av klubbor

Fadderrundor

När du gått nybörjarkursen är det dags att spela fadderrundor på banan. Faddern ska ha fyllt 18 år och ha hcp 54 eller lägre. Personen som är din fadder kan antingen vara någon du känner eller en fadder utsedd av klubben. Kontakta gärna receptionen som hjälper dig vidare.

Fadderrundorna kan spelas från 100 meters- eller 150 metersmarkeringen för att göra hålen lite kortare. Efterhand när spelskickligheten ökat backar man och spelar röd tee för att öva inför spelprovet.

Hur tar jag Grönt Kort?

KUNSKAPSTEST
I Min Golf finns ett kunskapstest som golfspelaren ska klara av för att uppfylla det teoretiska kravet för Grönt Kort. Resultatet från avklarade och godkända delprov i kunskapstestet ska registreras i
GIT och vara tillgängliga för golfspelaren i Min Golf.

SPELPROV
Spelprovet består i att spela nio hål på motsvarande handicap 54,0 eller bättre på en banvärderad golfbana med spel från en godkänd utslagsplats enligt reglerna i WHS.
Spelprovet måste intygas av en markör som har ett aktivt Golf-ID (= är aktiv medlem i
klubb) och har handicap 54,0 eller lägre. Ta kontakt med receptionen på Ljusterö
golf för att boka in övningsspel på banan med fadder och spelprov för Grönt Kort.

Läs mer här

Hur man räknar poäng?

I slopetabellen ser du hur många extra slag du får i förhållande till banans svårighetsgrad. Slopetabellen hittar du på anslagstavlan vid hål 1 men också inne i klubbhuset. Du kan även hitta en slopekalkylator på hemsidan.

Exempel – har du 47 i handicap får du om du spelar från röd tee 47 slag om du är kvinna och 45 slag om du är man.

Det innebär att du får 3 extra slag jämfört med par på de hål som har ett sk index på 1 – 11 (54-47=7 ger index 18-7= 11) om du är kvinna och index 1-9 om du är man (54-45=9 ger index 18-9= 9).

Om du då tex på ett par 4-hål med index 8 får ett resultat på 7 slag så får du 2 poäng, 8 slag blir 1 poäng och 6 slag blir 3 poäng osv.

Fadderns roll

Som fadder finns du där för att inspirera men även för att komma med tips och förklaringar. Du har inte rollen som golfinstruktör, den rollen har PROn, utan framförallt finns du där för att hjälpa den du håller sällskap till att utvecklas.

När du går fadder åt någon som ännu ej erhållit 54 i handicap spelas 9-hålsrundor från 150-metersmarkeringen. För att erhålla 54 i handicap spelas fadderrundan som om man hade 36 i handicap. Se ovan för beräkning av poäng.

När du går fadder åt någon som har 54 eller lägre i handicap kan ni gå från valfri plats för tränings skull men för en sänkning krävs att 9-hålsrundan spelas från något ordinarie slopat tee, lämpligen röd tee för såväl kvinnor som män.

Att vara fadder för nya spelare innebär:

 • Du är en god förebild för den nya medlemmen.
 • Du delar med dig av dina kunskaper.
 • Du ska vara kunnig i golfvett och golfregler.

Din uppgift som fadder är att:

 • Ge praktiska råd och anvisningar (men inte agera golfinstruktör)
 • Se till att golfvett och etikettregler följs.
 • Visa vilka regler som gäller i olika situationer.
 • Förklara hur viktigt det är med snabbt spel och att släppa igenom snabbare partier.
 • Föra scorekort och förklara hur man skriver scorekort och räknar poäng. Signera scorekortet och se till att det även blir påskrivet av spelaren själv.

Några tips på vad du kan hjälpa din medspelare med:

Säkerhet

 • Spela med god marginal
 • Vara försiktig vid ”blinda slag”
 • Fore
 • Banpersonal har företräde .
 • Stå på rätt sida när någon slår

Etikett

 • Kom i tid till start
 • Ha utrustningen i skick
 • Stå stilla och var tyst när någon slår
 • Slagordning
 • Hjälpa till att leta efter boll
 • Gå aldrig i en puttlinje
 • Passa flaggan

Regler

 • Grundläggande regler om situationer som uppstår på banan, t.ex. hur man droppar korrekt osv.

Banvård

 • Laga nedslagsmärken
 • Vara rädd om hålkanten
 • Inga vagnar på tee eller greener
 • Lägga tillbaka uppslagen torv
 • Kratta alltid bunkern

Speltempo

 • Gå i rask takt
 • Ta alltid ögonmärke efter slag
 • Släppa igenom snabbare spelare
 • Lämna vagn och bag på rätt sida så att man inte behöver springa fram och tillbaka
 • Ta med putter färdigt i samband med närspel
 • Redo att slå när det är ens tur
 • Ta upp bollen när slagen är slut

LYCKA TILL MED DITT GOLFSPEL!!

Har du några frågor kan du vända dig till PROn för vidare vägledning.