Tävlingskommitté

Tävlingskommittén består av personer som är medlemmar i Ljusterö Golfklubb, utbildade av SGF för amatörtävlingsverksamhet, tex tävlingsledning, regler mm. Vid tävlingar besätter vi normalt med en Tävlingsledare samt en Funktionär.

Ulf Palin (TL) ulfpalin@hotmail.se, 073-447 24 36 – Ordförande

Anders Melander

Axel Romander Bergman – Juniorer

Christer Sjöberg  – Hcp o regler

Claes Thimrén

Ingrid Jägre

Judit Müller

Kalle Hultman

Lars Johansson

Lena Holmgren, Kassör

Johnny Wijk – Seriespel H50, H60
Christer Freander – Seriespel H70

Gunilla Köhl – Seriespel D60
Elizabeth Munck – Seriespel D70