Tävlingskommitté

Tävlingskommittén består av personer som är medlemmar i Ljusterö Golfklubb, utbildade av SGF för amatörtävlingsverksamhet, tex tävlingsledning, regler mm. TL = Tävlingsledare, F= Funktionär. Vid tävlingar besätter vi normalt med en TL samt en F.

Ulf Palin (TL) ulfpalin@hotmail.se, 073-447 24 36 – Ordförande

Janne Eriksson (F)

Christer Freander (TL) – Seriespel H70

Lena Hartog (F)

Lena Holmgren (TL) – Ekonomi

Lars Johansson (TL) – Juniorer

Anders Melander (TL)

Judit Müller (TL) – Damer

Anders Målqvist (TL)

Annika Rydberg (TL) – Seriespel damer, D60, D70

Christer Sjöberg (TL) – Handicap

Lars Starck (TL)

Claes Thimrén (TL)

Bengt Wallin (F)

Johnny Wijk, 070 545 21 30 – Seriespel, H60

Ljusterö Golfklubb