Styrelse och funktionärer

Styrelsen ska enligt stadgarna utgöras av maximalt 9 ordinarie medlemmar och 3 suppleanter. Vid höstmötet 27 oktober 2018 valdes följande styrelse bestående av 7  ordinarie och 3 suppleanter:

Styrelse

Ordinarie

Christer Freander, Ordförande Tel:070-550 00 07, E-post: Christer.freander@telia.com

Judit Nörgren Müller, v. Ordförande, Damer Tel: 070-855 04 76, E-post: judit.muller@muller-partners.se

Birgitta Andersson, Kassör Tel: 076-340 68 67, E-post banban@telia.com

Göran Henrikson, Sekreterare Tel: 070-714 41 01, E-post: goran@markline.se

Lars Johansson, Juniorer, Tel: 070-983 03 10, E-post: lars.johansson@hantverksdata.se

Ulf Palin, Tävlingar, Tel: 073-447 24 36, E-post: ulfpalin@hotmail.se

Christer Sjöberg, Hcp och Utbildning, Tel: 070-261 13 42, E-post: sjoberg.christer@gmail.com

Suppleanter

1. Sibylle Wenne, Marknad Tel: 070-296 52 55, E-post: sibylle@business-staging.se

2. Ewa Sandström, Klubbmästeri, Tel: 076-016 38 12, E-post: sandstrom.ewa@gmail.com

3. Rolf Petersson, Klubbmästeri, Tel: 070-512 81 79, E-post: petssonr@icloud.com

Styrelsen har följande ansvarsområden:

  • Tävlingskommittén som anordnar en rad interna tävlingar men organiserar även tävlingar på banan under förbundets vingar
  • Damkommittén som står för en rad aktiviteter för klubbens damer
  • Juniorkommittén som ser till att tillväxten i klubben tryggas
  • Utbildningskommittén vars uppgift är att se till att klubbens kunskapsnivå upprätthålls
  • Klubbkommittén som arrangerar en rad trevliga sociala sidoaktiviteter
  • Marknad som skapar kännedom om klubben genom aktiviteter i olika forum

Övriga funktioner

Revisorer

Lena Hartog, Tel. 08-6432554, E-post: lena.lenahartog.hartog@gmail.com

Elisabeth Karlström, Tel. 08-304077, E-post: elisabeth@arcato.se

Revisorssuppleant

Vakant

Valberedningen

Gunnar Bodeklev, E-post: g.bodeklev@gmail.com

Karin Wannberg Åstmark, Tel 073-784 56 70, E-post: karinwastmark@gmail.com

Ljusterö Golfklubb