Styrelse och funktionärer

Styrelsen ska enligt stadgarna utgöras av ordförande och tre till nio 9 ordinarie medlemmar samt tre suppleanter. Vid höstmötet 23 oktober 2021 valdes styrelsen nedan, bestående av ordförande samt sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter, samt övriga funktioner.

Vision

• Klubbens medlemmar ska uppleva Ljusterö golfklubb som en av landets mest trivsamma

mötesplatser för golfspelare på alla nivåer.

Mission

• Klubbens medlemmar erbjuds golfspel i en familjär atmosfär på Ljusterö golfbana, i

skärgården. Helt enkelt en klubb man gärna rekommenderar och är en del av.

Värderingar

• Respekt för varandra

• Omtänksamhet

• Vänligt bemötande

Styrelse

Ordinarie

Annika Evensen, Ordförande Tel:070-495 31 32, E-post: annika.evensen@outlook.com

Viggo Grenfeldt, Juniorer, Tel: 076-303 88 77, E-post:viggo.grenfeldt@gmail.com

Judit Nörgren Müller, Sekreterare Tel: 070-855 04 76, E-post: judit.muller@muller-partners.se

Ulf Palin, Tävlingar, Tel: 073-447 24 36, E-post: ulfpalin@hotmail.se
  
Christer Sjöberg, vice Ordförande, Hcp, regler och Utbildning, Tel: 070-261 13 42, E-post: sjoberg.christer@gmail.com
 
Jan Wassenius, Ekonomi, Tel: 073 404 44 19, E-post: epcjawa@gmail.com
 
Sibylle Wenne, Kommunikation Tel: 070-296 52 55, E-post: sibylle@business-staging.se
 

Suppleanter

1. Karl-Henrik Hultman, Bankommittén, Tel: 070-888 03 05, E-post: khhultman@gmailcom

2. Ingrid Leitzler Palleschitz, Damer, Tel: 070-576 42 62, ingrid.leitzler@gmail.com 

3. Birgitta Andersson, Tel: 076-340 68 67, E-post biaboa1949@gmail.com

Styrelsen har följande ansvarsområden:

  • Tävlingar – en rad tävlingar anordnas på klubben för alla kategorier.
  • Klubbgemenskap – med syfte att erbjuda i aktiviteter som främjar klubbgemenskapen.
  • Damer – som står för en rad aktiviteter för klubbens damer
  • Juniorer – aktiviteter med syfte att se till att tillväxten i klubben tryggas
  • Bankommittén vars uppgift är att i samråd med banägaren tillvarata säkerställa att banans kvalité bibehålls.

Övriga funktioner

Revisorer

Anders Mautner, Tel. 070-719 93 90, E-post: anders.mautner@anini.se

Gunnar Bodeklev, Tel. 070-770 82 32, E-post: g.bodeklev@gmail.com

Revisorssuppleant

Gunnel Jugård, Tel: 070-371 58 10, E-post: gunnel@jugard.se

Valberedningen

Kerstin Engstrand, Tel: 070-590 54 62,  E-post: ker_engs@yahoo.se

Bo Pilskär, Tel o70 999 50 80, E-post: pilskarbo@gmail.com