Styrelse och funktionärer

Styrelsen ska enligt stadgarna utgöras av ordförande och tre till nio ordinarie medlemmar samt tre suppleanter. Vid höstmötet 22 oktober 2022 valdes styrelsen nedan, bestående av ordförande samt sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter, samt övriga funktioner såsom revisorer och valberedning.

Vision

• Klubbens medlemmar ska uppleva Ljusterö golfklubb som en av landets mest trivsamma mötesplatser för golfspelare på alla nivåer.

Mission

• Klubbens medlemmar erbjuds golfspel i en familjär atmosfär på Ljusterö golfbana, i skärgården. Helt enkelt en klubb man gärna rekommenderar och är en del av.

Värderingar

• Respekt för varandra

• Omtänksamhet

• Vänligt bemötande

Styrelse

Ordinarie

Annika Evensen, Ordförande Tel:070-495 31 32, E-post: annika.evensen@outlook.com

Ingrid Leitzler Palleschitz, Damer, Tel: 070-576 42 62, ingrid.leitzler@gmail.com

Judit Nörgren Müller, Sekreterare Tel: 070-855 04 76, E-post: judit.muller@muller-partners.se

Ulf Palin, Tävlingar, Tel: 073-447 24 36, E-post: ulfpalin@hotmail.se
  
Christer Sjöberg, vice Ordförande, Hcp, regler och Utbildning, Tel: 070-261 13 42, E-post: sjoberg.christer@gmail.com
 
Jan Wassenius, Ekonomi, Tel: 073 404 44 19, E-post: epcjawa@gmail.com
 
Sibylle Wenne, Kommunikation Tel: 070-296 52 55, E-post: sibylle@business-staging.se
 

Suppleanter

1. Karl-Henrik Hultman, Bankommittén, Tel: 070-888 03 05, E-post: khhultman@gmailcom

2. Karin Johansson, Tel:  070-525 13 78, E-post: kej.johansson@gmail.com

3. Axel Romander, Tel: 072-328 40 07, E-post axelgosta00@gmail.com

Styrelsen har följande ansvarsområden:

  • Tävlingar – en rad tävlingar anordnas på klubben för alla kategorier.
  • Klubbgemenskap – med syfte att erbjuda i aktiviteter som främjar klubbgemenskapen. Damverksamheten ingår i Klubbgemenskap
  • Juniorer – aktiviteter med syfte att se till att tillväxten i klubben tryggas
  • Bankommittén vars uppgift är att i samråd med banägaren tillvarata säkerställa att banans kvalité bibehålls.

Övriga funktioner

Revisorer

Jan-Olov Berg, Tel. 070 520 91 07, E-post: jb.private@telia.com

Claes Thimrén, Tel. 073-964 13 73, E-post: claes.thimren@outlook.com

Revisorssuppleant

Anders Mautner, Tel. 070-719 93 90, E-post: anders.mautner@anini.se

Valberedningen

Kerstin Engstrand, Tel: 070-590 54 62,  E-post: ker_engs@yahoo.se

Bo Pilskär, Tel 070 999 50 80, E-post: pilskarbo@gmail.com