Styrelse och funktionärer

Styrelsen ska enligt stadgarna utgöras av maximalt 9 ordinarie medlemmar och 3 suppleanter. Vid höstmötet 12 oktober 2019 valdes följande styrelse bestående av 6 ordinarie och 3 suppleanter:

Styrelse

Ordinarie

Annika Rydberg, Ordförande Tel:070-495 31 32, E-post: annika.rydberg@outlook.com

Judit Nörgren Müller, v. Ordförande, Damer Tel: 070-855 04 76, E-post: judit.muller@muller-partners.se

Birgitta Andersson, Kassör Tel: 076-340 68 67, E-post banban@telia.com

Axel Romander, Juniorer, Tel: 072-328 40 07, E-post: axelgosta00@gmail.com
 

Ulf Palin, Tävlingar, Tel: 073-447 24 36, E-post: ulfpalin@hotmail.se

Christer Sjöberg, Hcp och Utbildning, Tel: 070-261 13 42, E-post: sjoberg.christer@gmail.com

Suppleanter

1. Sibylle Wenne, Marknad Tel: 070-296 52 55, E-post: sibylle@business-staging.se

2. Ewa Sandström, Klubbmästeri, Tel: 076-016 38 12, E-post: sandstrom.ewa@gmail.com

3. Ingrid Jägre, Klubbmästeri, Tel: 070-770 10 73, E-post: ingrid.jagre@gmail.com

Styrelsen har följande ansvarsområden:

  • Tävlingskommittén som anordnar en rad interna tävlingar men organiserar även tävlingar på banan under förbundets vingar
  • Damkommittén som står för en rad aktiviteter för klubbens damer
  • Juniorkommittén som ser till att tillväxten i klubben tryggas
  • Utbildningskommittén vars uppgift är att se till att klubbens kunskapsnivå upprätthålls
  • Klubbkommittén som arrangerar en rad trevliga sociala sidoaktiviteter
  • Marknad som skapar kännedom om klubben genom aktiviteter i olika forum

Övriga funktioner

Revisorer

Anders Mautner, Tel. 070-719 93 90, E-post: anders.mautner@anini.se

Gunnar Bodeklev, Tel. 070-770 82 32, E-post: g.bodeklev@gmail.com

Revisorssuppleant

Gunnel Jugård, Tel: 070-371 58 10, E-post: gunnel@jugard.se

Valberedningen

Gunilla Köhl, Tel: 072-533 22 44,  E-post: gunilla.kohl@gmail.com

Nils-Henrik Wahlgre, Tel 070-575 09 75, E-post: nh.wahlgren@gmail.com

Ljusterö Golfklubb