Styrelse och funktionärer

Styrelsen ska enligt stadgarna utgöras av ordförande och tre till nio 9 ordinarie medlemmar samt tre suppleanter. Vid höstmötet 7 november 2020 valdes styrelsen nedan, bestående av ordförande samt fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter, samt övriga funktioner.

Styrelsen startade året med att färdigställa ett påbörjat arbete med varför vi finns – vision, mission och värderingar.

Vision

• Klubbens medlemmar ska uppleva Ljusterö golfklubb som en av landets mest trivsamma

mötesplatser för golfspelare på alla nivåer.

Mission

• Klubbens medlemmar erbjuds golfspel i en familjär atmosfär på Ljusterö golfbana, i

skärgården. Helt enkelt en klubb man gärna rekommenderar och är en del av.

Värderingar

• Respekt för varandra

• Omtänksamhet

• Vänligt bemötande

Styrelse

Ordinarie

Annika Rydberg, Ordförande Tel:070-495 31 32, E-post: annika.rydberg@outlook.com

Birgitta Andersson, Kassör Tel: 076-340 68 67, E-post banban@telia.com

Judit Nörgren Müller, Sekreterare Tel: 070-855 04 76, E-post: judit.muller@muller-partners.se

Ulf Palin, Tävlingar, Tel: 073-447 24 36, E-post: ulfpalin@hotmail.se
 
Axel Romander, Juniorer, Tel: 072-328 40 07, E-post: axelgosta00@gmail.com
 
Christer Sjöberg, v. Ordf, Hcp, regler och Utbildning, Tel: 070-261 13 42, E-post: sjoberg.christer@gmail.com
 

Suppleanter

1. Sibylle Wenne, Damer Tel: 070-296 52 55, E-post: sibylle@business-staging.se

2. Ewa Sandström, Klubbgemenskap, Tel: 070 2130375, E-post: sandstrom.ewa@gmail.com

3. Karl-Henrik Hultman, Bankommittén, Tel: 070-888 03 05, E-post: khhultman@gmailcom

Styrelsen har följande ansvarsområden:

  • Tävlingskommittén som anordnar en rad tävlingar på klubben men även tävlingar i samarbete med golfförbundet
  • Damkommittén som står för en rad aktiviteter för klubbens damer
  • Juniorkommittén som ser till att tillväxten i klubben tryggas
  • Utbildningskommittén vars uppgift är att se till att klubbens kunskapsnivå upprätthålls
  • Bankommittén vars uppgift är att i samråd med banägaren tillvarata säkerställa att banans kvalité bibehålls.
  • Klubbkommittén som bland annat är engagerad i aktiviteter som främjar klubbgemenskapen.

Övriga funktioner

Revisorer

Anders Mautner, Tel. 070-719 93 90, E-post: anders.mautner@anini.se

Gunnar Bodeklev, Tel. 070-770 82 32, E-post: g.bodeklev@gmail.com

Revisorssuppleant

Gunnel Jugård, Tel: 070-371 58 10, E-post: gunnel@jugard.se

Valberedningen

Kerstin Engstrand, Tel: 070-590 54 62,  E-post: ker_engs@yahoo.se

Jan Wassenius, Tel 070-404 4419, E-post: epcjawa@gmail.com