Styrelse och funktionärer

Styrelsen ska enligt stadgarna utgöras av maximalt 9 ordinarie medlemmar och 3 suppleanter. Vid höstmötet 27 oktober 2018 valdes följande styrelse bestående av 7  ordinarie och 3 suppleanter:

Ordinarie

Christer Freander, Ordförande Tel:070-550 00 07, E-post: Christer.freander@telia.com

Judit Nörgren Müller, v. Ordförande, Damer Tel: 070-855 04 76, E-post: judit.muller@muller-partners.se

Birgitta Andersson, Kassör Tel: 076-340 68 67, E-post banban@telia.com

Göran Henrikson, Sekreterare Tel: 070-714 41 01, E-post: goran@markline.se

Lars Johansson, Juniorer, Tel: 070-983 03 10, E-post: lars.johansson@hantverksdata.se

Ulf Palin, Tävlingar, Tel: 073-447 24 36, E-post: ulfpalin@hotmail.se

Christer Sjöberg, Utbildning, Tel: 070-261 13 42, E-post: sjoberg.christer@gmail.com

Suppleanter

1. Sibylle Wenne, Marknad Tel: 070-296 52 55, E-post: sibylle@business-staging.se

2. Ewa Sandström, Klubbmästeri, Tel: 076-016 38 12, E-post: sandstrom.ewa@gmail.com

3. Rolf Petersson, Klubbmästeri, Tel: 070-512 81 79, E-post: petssonr@icloud.com

Ljusterö Golfklubb