Spela Golf

Att spela golf är inte bara tävling – det är också ett sätt att umgås, att motionera eller helt enkelt bara träna.

Sällskapsgolf är en viktig del i klubbens verksamhet och det ordnas en hel del aktiviteter utanför det ordinarie tävlingsprogrammet.

På grund av Coronapandemin finns det några saker att tänka på:

Håll avstånd – minst 1,5 meter.

I de bunkrar det finns krattor kan du istället välja att jämna ut sanden så gott det går med din klubba eller dina skor. Enligt en tillfällig lokal regel får du flytta bollen inom bunker men inte närmare hål om den hamnat i en grop, ett fotavtryck eller annat hål

Hålkopparna har en anordning som gör att bollen inte faller ner i botten. Bollen är, enligt en tillfällig lokal regel hålad om delar av bollen är under markytan i hålet. Använd din behandskade hand för att ta upp bollen.

Flaggan får stå kvar i hålet när du puttar.

Med dessa rutiner minimerar vi risken för smitta.