Spela

Att spela golf är inte bara tävling – det är också ett sätt att umgås, att motionera eller helt enkelt bara träna.

Sällskapsgolf är en viktig del i klubbens verksamhet och det ordnas en hel del aktiviteter utanför det ordinarie tävlingsprogrammet.

På grund av Coronaepidemin finns det några saker att tänka på:

I bunkrarna finns inga krattor och vi är tacksamma om du jämnar ut sanden så gott det går med din klubba eller dina skor.

Hålkopparna sitter upp och ner, men i marken, vilket gör att bollen kan rulla ner i koppen men bara halvvägs. Använd din behandskade hand för att ta upp bollen.

Genom att inte ta upp flaggan utan låt den stå kvar när du puttar.

Med dessa rutiner minimerar vi risken för smitta.