Nya golfare

VÄLKOMMEN TILL GOLFENS VÄRLD

Vi beskriver här hur introduktionen vanligen går till och hur du kan träna dig fram till att få roligare golfrundor.

Det här avsnittet behandlar främst vad som gäller för vuxna samt för ungdomar. Barn som är 12 år eller yngre följer Golfäventyret som vår PRO kan informera om.

Du kan även hitta mer information på golf.se genom att följa den här länkarna:

för Grönt kort: – https://golf.se/spelet/borja-spela-golf/ och

för Golfäventyret: – https://golf.se/spelet/golfaventyret/.

Utbildning

Du börjar med att gå en nybörjarkurs hos klubbens PRO. Under utbildningstiden får du lära dig grunderna för hur man står och hur man slår men du får också lära dig regler och vett och etikett på banan. Mellan lektionerna är det bra om du tränar själv på såväl driving range som putting green.

När din PRO anser att du har uppnått en viss standard får du ett sk Grönt kort. Begreppet Grönt kort avser inte ett fysiskt skrivet kort du får i handen utan används för att beskriva vad det egentligen handlar om; ett färdighetsbaserat intyg på att du genomgått den grundläggande utbildningen.

För mer information kontakta Ljusterö GKs PRO Björn Deilert.

Fadderrundor ner till 54

När du fått det Gröna kortet får du lov att gå fadderrundor på banan med någon annan än din PRO. Faddern ska ha fyllt 18 år och ha högst 36 i hcp.

Fadderrundorna spelas från vanligen 100 meters- eller 150 metersmarkeringen. Juniorer börjar lämpligen spela från 100-metersmarkeringen.

När du klarat en 9-hålsrunda med 18 poäng eller fler plus två 9-hålsrundor med 14-17 poäng eller fler från 150-metersmarkeringen erhåller du 54 i handicap. Du lämnar in tre kort till din PRO eller receptionen som då registrerar dig för 54 i handicap.

Se nedan för beskrivning av hur du räknar fram dina poäng.

Fadder-, eller rättare Mentorrundor, från 54 till 36

När du uppnått målet 54 i handicap måste du registrera dig som medlem i en klubb. Varje klubb har egna regler för vad som gäller för spel om du har 37-54 i handicap. På Ljusterö GK gäller att du kan spela på banan om du är medlem i Ljusterö GK. Du kan gå själv men det rekommenderas att du har sällskap av någon som har högst 36 i handicap. Om du har erhållit 54 på någon annan klubb än Ljusterö Golf eller om du är medlem på någon annan klubb än Ljusterö Golf, kan du spela under vissa tider när det är låg beläggning på banan men enbart efter överenskommelse med receptionen. Är du inte medlem i Ljusterö GK betalas gällande greenfee.

När du har fått 54 i handicap kan du också registrera dina rundor på Min Golf.

För att sänka dig från 54 och neråt måste du spela minst 9 hål från någon ordinarie tee, lämpligen röd tee men du får välja gul om du vill. För våra allra mest juniora nybörjare finns viss flexibilitet att börja med tex 150-metersmarkeringen men för alla gäller att för sänkning till 36 så ska 9-hålsrundan ha spelats från åtminstone röd tee. Alla sänkningsrundor måste spelas med en godkänd markör som fyllt 18 år och som har högst 36 i handicap.

Dina 9-hålsrundor registrerar du på Min golf och anger då även markörens golf-ID.

På Ljusterö GK kan du också vara med på tävlingar men får spela som om du hade 36 i handicap.

Innan du erhåller 36 i handicap måste du också genomföra ett teoriprov. För vuxna gäller ett skrifligt prov medan för barn finns det möjlighet att göra provet muntligt.

Hur man räknar poäng

När du spelar från 150-metersmarkeringen räknas hålet som om det vore ett par 3-hål.

7 el fler slag ger 0 poäng

6 slag ger 1 poäng

5 slag ger 2 poäng

4 slag ger 3 poäng

3 slag ger 4 poäng

2 slag ger 5 poäng

1 slag ger 6 poäng

När du spelar från röd tee spelar du utifrån just det hålets par

I slopetabellen ser du hur många extra slag du får i förhållande till banans svårighetsgrad. Slopetabellen hittar du på anslagstavlan vid hål 1 men också inne i klubbhuset. Du kan även hitta en slopekalkylator på hemsidan.

Exempel – har du 47 i handicap får du om du spelar från röd tee 47 slag om du är kvinna/junior och 45 slag om du är man.

Det innebär att du får 3 extra slag jämfört med par på de hål som har ett sk index på 1 – 11 (54-47=7 ger index 18-7= 11) om du är kvinna/junior och index 1-9 om du är man (54-45=9 ger index 18-9= 9).

Om du då tex på ett par 4-hål med index 8 får ett resultat på 7 slag så får du 2 poäng, 8 slag blir 1 poäng och 6 slag blir 3 poäng osv.

Fadderns roll

Som fadder finns du där för att inspirera men även för att komma med tips och förklaringar. Du har inte rollen som golfinstruktör, den rollen har PROn, utan framförallt finns du där för att hjälpa den du håller sällskap till att utvecklas.

När du går fadder åt någon som ännu ej erhållit 54 i handicap spelas 9-hålsrundor från 150-metersmarkeringen. För att erhålla 54 i handicap spelas fadderrundan som om man hade 36 i handicap. Se ovan för beräkning av poäng.

När du går fadder åt någon som har 54 eller lägre i handicap kan ni gå från valfri plats för tränings skull men för en sänkning krävs att 9-hålsrundan spelas från något ordinarie slopat tee, lämpligen röd tee för såväl kvinnor som män.

Att vara fadder för nya spelare innebär:

 • Du är en god förebild för den nya medlemmen.
 • Du delar med dig av dina kunskaper.
 • Du ska vara kunnig i golfvett och golfregler.

Din uppgift som fadder är att:

 • Ge praktiska råd och anvisningar (men inte agera golfinstruktör)
 • Se till att golfvett och etikettregler följs.
 • Visa vilka regler som gäller i olika situationer.
 • Förklara hur viktigt det är med snabbt spel och att släppa igenom snabbare partier.
 • Föra scorekort och förklara hur man skriver scorekort och räknar poäng. Signera scorekortet och se till att det även blir påskrivet av spelaren själv.

Några tips på vad du kan hjälpa din medspelare med:

Säkerhet

 • Spela med god marginal
 • Vara försiktig vid ”blinda slag”
 • Fore
 • Banpersonal har företräde .
 • Stå på rätt sida när någon slår

Etikett

 • Kom i tid till start
 • Ha utrustningen i skick
 • Stå stilla och var tyst när någon slår
 • Slagordning
 • Hjälpa till att leta efter boll
 • Gå aldrig i en puttlinje
 • Passa flaggan

Regler

 • Grundläggande regler om situationer som uppstår på banan, t.ex. hur man droppar korrekt osv.

Banvård

 • Laga nedslagsmärken
 • Vara rädd om hålkanten
 • Inga vagnar på tee eller greener
 • Lägga tillbaka uppslagen torv
 • Kratta alltid bunkern

Speltempo

 • Gå i rask takt
 • Ta alltid ögonmärke efter slag
 • Släppa igenom snabbare spelare
 • Lämna vagn och bag på rätt sida så att man inte behöver springa fram och tillbaka
 • Ta med putter färdigt i samband med närspel
 • Redo att slå när det är ens tur
 • Ta upp bollen när slagen är slut

LYCKA TILL MED DITT GOLFSPEL!!

Har du några frågor kan du vända dig till PROn för vidare vägledning.