Höstmöte 7 november 2020

Save the date – 7 november

Höstmötet kommer att hållas den 7 november men inte i klubbhuset som vi brukar utan på Bygdegården. Anledningen är dels att lokalen i Bygdegården är större men också att det inte är säkert att klubbhuset fortfarande är uppvärmt den 7 november.

Det kommer att komma en formell kallelse med agenda mm senast tre veckor innan mötet. Vi kan redan nu nämna att vissa delar av mötet kommer att behandla frågor som skulle tagits upp på vårmötet.
För att kunna säkerställa ett så Corona-säkert möte som möjligt kommer vi att be dig anmäla ditt deltagande via mingolf.golf.se på samma ställe som du anmäler dig till tävlingar, senast 6 november 09:00.

Vi är glada om så långt det är möjligt vi alla hjälps åt att begränsa antalet deltagare genom att en medlem har med sig fullmakt för en annan medlem inom familjen. Enligt stadgarna kan en medlem vara ombud för endast en annan medlem. Vi kommer till dess kallelsen går ut undersöka möjligheten för ideella föreningar att utöka antalet likt man reglerat möjligheten för till exempel aktiebolag och andra organisationer.

Vi kommer innan mötet informera om förhållningsregler i och kring lokalen – allt för att så långt det är möjligt säkerställa att alla kommer till och lämnar mötet friska.

Vi ser fram emot att kunna ses och hålla det här mötet då vårmötet som bekant fick ställas in.

Varmt välkomna!
Klubbstyrelsen

Kommentarer är stängda.