Enkäten från Players 1st

Den 25 augusti fick vi alla en enkät från Players 1st med ämnet Ljusterö golfklubb: medlemsundersökning. Kolla gärna i era skräpkorgar i händelse av att den hamnat där.

För både Ljusterö Golfklubb och Ljusterö Golf är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten då svaren är en bra grund för planeringen av kommande säsonger och arbetet i stort.

Sista dag att besvara enkäten är 8 september.

Kommentarer är stängda.