Kalender

okt
3
lör
Upploppet
okt 3 kl. 09:00

ENDAST FÖR MEDLEMMAR I LJUSTERÖ GK.

Sponsrad av Optimera Ljusterö!

Ljusterö Scramble, 3-4 spelare i varje lag, 18 hål. Kanonstart – dock endast om det vid speltillfälllet åter blivit tillåtet!

Deltagaravgift 150:- inkl lunch bestående av mat, bröd, dryck och kaffe. Arrangemanget kring lunchen är helt beroende av Coronaläget.

Swisha gärna någon/några dagar innan tävlingen till 123 219 3985. Uppge namn och Tävling vid Swish!

Eventuell greenfee för såväl externa gäster som klubbmedlemmar betalas i receptionen innan uthämtning av scorekort.

Ljusterö Scramble: Varje lag består av 3 till 4 tävlare. Samtliga slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. I valfri ordning placerar tävlarna sin resp boll inom 1 scorekort från detta läge, dock inte närmare hål, och spelar sitt slag. Den tävlare som slagit den boll som valts får, i lag med 4 tävlare, ej slå nästa slag. Alla spelare måste bidra med minst 3 utslag.

”En spelare får, i syfte att spara tid, lov att håla ut efter en annan spelare även om fler i laget har möjlighet kvar att putta från föregående plats. Laget räknar naturligtvis då det lägsta resultatet.”

nov
7
lör
Höstmöte för Ljusterö golfklubb @ Ljusterö Bygdegård
nov 7 kl. 12:00 – 14:00
apr
9
fre
Vårstädning av banan @ Ljusterö golfklubb
apr 9 kl. 10:00 – 12:00

Med hänsyn tagen till Corona-situationen vill vi ändå genomföra städdagar på banan vid två tillfällen. Våra banarbetare har gjort ett jättejobb under vintern och bland annat fällt en stor mängd träd. Förutom att kratta och rensa behöver kvistar och grenar dras samman i högar för bortforsling.

För medlemmar som känner för det inbjuder vi till städning vid två tillfällen. Fredagen den 9 april och lördagen den 10 april. Vid båda tillfällena träffas vi, på behörigt avstånd, på parkeringen utanför klubbhuset, klockan 10.00 med krattorna i högsta hugg. Våra banarbetare kommer att fördela sysslorna där störst behov finns.

Efter avslutad städning, klockan 12.30 kommer vår nya vd, Janne och kock-Oskar att stå vid grillarna och bjuda på korv och kaffe till de som önskar. Enligt reglerna måste vi kunna hålla ett avstånd på minst en meter från varandra och det är serveringens men även i högsta grad vårt eget ansvar att förhålla oss till dom reglerna.

Du som vill delta anmäler dig på mingol.golf.se senast två dagar innan. Ange vilken dag eller ev båda dagarna samt om du vill ha korv och kaffe. Givetvis planerar vi för en Coronasäker servering och munskydd kommer delas ut redan när vi träffas.

Med all respekt förstår vi att det finns medlemmar som inte önskar delta och för dem finns självklart möjlighet att individuellt åka ut på banan för en städinsats. För det mesta finns banarbetare på plats som har koll på prioriteringen.

Alla vi som ser fram emot en ny säsong önskar oss naturligtvis en välskött och inbjudande bana – och den kan vi alla bidra till.

För frågor kontakta Ewa Sandström, 070 2130375.

Välkomna till vårstädningen önskar

Klubbstyrelsen

apr
10
lör
Vårstädning av banan @ Ljusterö golfklubb
apr 10 kl. 10:00 – 12:00

Med hänsyn tagen till Corona-situationen vill vi ändå genomföra städdagar på banan vid två tillfällen. Våra banarbetare har gjort ett jättejobb under vintern och bland annat fällt en stor mängd träd. Förutom att kratta och rensa behöver kvistar och grenar dras samman i högar för bortforsling.

För medlemmar som känner för det inbjuder vi till städning vid två tillfällen. Fredagen den 9 april och lördagen den 10 april. Vid båda tillfällena träffas vi, på behörigt avstånd, på parkeringen utanför klubbhuset, klockan 10.00 med krattorna i högsta hugg. Våra banarbetare kommer att fördela sysslorna där störst behov finns.

Efter avslutad städning, klockan 12.30 kommer vår nya vd, Janne och kock-Oskar att stå vid grillarna och bjuda på korv och kaffe till de som önskar. Enligt reglerna måste vi kunna hålla ett avstånd på minst en meter från varandra och det är serveringens men även i högsta grad vårt eget ansvar att förhålla oss till dom reglerna.

Du som vill delta anmäler dig på mingol.golf.se senast två dagar innan. Ange vilken dag eller ev båda dagarna samt om du vill ha korv och kaffe. Givetvis planerar vi för en Coronasäker servering och munskydd kommer delas ut redan när vi träffas.

Med all respekt förstår vi att det finns medlemmar som inte önskar delta och för dem finns självklart möjlighet att individuellt åka ut på banan för en städinsats. För det mesta finns banarbetare på plats som har koll på prioriteringen.

Alla vi som ser fram emot en ny säsong önskar oss naturligtvis en välskött och inbjudande bana – och den kan vi alla bidra till.

För frågor kontakta Ewa Sandström, 070 2130375.

Välkomna till vårstädningen önskar

Klubbstyrelsen

apr
24
lör
Vårmöte Ljusterö Golfklubb 24 april 12:00 @ Digitalt via Teams
apr 24 kl. 12:00 – 14:00

Vårmötet kommer likt hösmötet 2020 att genomföras digitalt.

Agendan på mötet är:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens årsrapport innehållande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning eller om så erfordras enligt lag, årsredovisning/årsbokslut, för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor.

Under punkten övrigt kommer vi bland annat att ta upp frågan om Val till valberedning vilken vi ajournerade vid höstmötet. Eftersom mötet sker digitalt även denna gång vore det mycket bra om vi alla kunde fundera om det finns några vi vill föreslå till nya valberedare. Ropa till under mötet i så fall med ditt förslag eller hör av dig till någon av valberedarna. Kanske vill du själv ställa upp för denna för klubben så viktiga funktion? Valberedarnas kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga den 17 april på hemsidan, www.ljusterogolf.se, samt anslagstavlan i klubbhuset.

Anmälan till vårmötet sker via mingolf.golf.se senast den 22 april. Länkar för deltagande samt instruktioner kommer att skickas ut till dem som anmält sig den 23 april.

Välkomna till vårmötet önskar

Klubbstyrelsen