Kalender

sep
8
tis
Damernas tisdagsgolf
sep 8 kl. 09:00

Tisdagsgolfen är, under rådande coronapandemi, enbart spel under sällskaplig form. Här är viktigt att vi beaktar de regler och rekommendationer som banägaren och klubben fastslagit.

Håll avstånd, förslagsvis en klubblängd, med utsträckt arm, eller en klubblängd från vardera hållet.

Vi kommer inte att dela ut förutskrivna scorekort. Använd digitala scorekort om du har möjlighet, tex Golf Game Book, OnTag Scorekort mfl. Blanka scorekort finns att hämta i lådan vid ettan. Receptionen kan inte skriva ut scorekort åt oss då startlistan är gjord i GIT tävling.

Växla inte scorekort med varandra utan var och en för sin score. Markör åt medspelare kan du vara på ditt scorekort. Var och en registrerar själv sina rundor som efter vilken sällskapsrunda som helst.

Du kan anmäla dig till att spela antingen 9 eller 18 hål Anmälan sker senast 23:59 lördagen innan.

Slutligen en uppmaning att inte samlas för många före och efter spelet och tvätta händerna med tvål och vatten så ofta det går.

Välkomna!

sep
13
sön
Höstflaggan
sep 13 kl. 09:00

Höstflaggan är öppen för alla!

Sponsrad av Ljusterö Golf AB!

Singeltävling, Flaggtävling*.

Deltagaravgift 60:-. Swisha gärna någon/några dagar innan tävlingen till 123 219 3985. Uppge namn och Tävling vid Swish!

Eventuell greenfee för såväl externa gäster som klubbmedlemmar betalas i receptionen innan uthämtning av scorekort.

Regler: Spelaren erhåller 71+sitt erhållna slag enligt spelhandicap. Bollen måste hålas ut på varje hål och där slagen tar slut placeras den erhålla pinnen med scorekortet.

På scorekortet anges på vilket hål och ungefärligt avstånd kvar till hål från plats där man satt ner pinnen med scorekortet.

Vid avslut på eller nära green placeras pinnen med scorekortet utanför green i bortre kanten samt görs en notering på scorekortet om bollens avstånd från hålet.

Anmärkning 1: Resultat uppnådda i flaggtävling är handicapgrundande i det fall man hålat ut på 18.
Anmärkning 2: Vinner gör den som spelat flest antal hål. Vid lika resultat vinner den spelare som ligger närmast hål på det hål där flaggan placeras.
Anmärkning 3: Om bollen efter spelarens näst sista eller sista slag är förlorad eller out of bounds placeras flaggan där detta slag slogs. Detsamma gäller om spelaren i sitt sista slag ådrar sig 1 slags plikt eller i sitt sista eller näst sista slag ådrar sig 2 slags plikt.
Anmärkning 4: Om bollen är förlorad i ett vattenhinder på det näst sista eller sista slaget placeras flaggan vid sista skärningspunkten till pliktområdet.

Skulle en spelare ha slag kvar efter att ha hålat ut på hål 18, ska spelaren fortsätta på nästa rond från hål 1 så långt slagen räcker. Anmäl till TL vilket hål som avslutades på.

Eventuell greenfee betalas i receptionen innan scorekort hämtas ut.

sep
15
tis
Damernas tisdagsgolf
sep 15 kl. 09:00

Tisdagsgolfen är, under rådande coronapandemi, enbart spel under sällskaplig form. Här är viktigt att vi beaktar de regler och rekommendationer som banägaren och klubben fastslagit.

Håll avstånd, förslagsvis en klubblängd, med utsträckt arm, eller en klubblängd från vardera hållet.

Vi kommer inte att dela ut förutskrivna scorekort. Använd digitala scorekort om du har möjlighet, tex Golf Game Book, OnTag Scorekort mfl. Blanka scorekort finns att hämta i lådan vid ettan. Receptionen kan inte skriva ut scorekort åt oss då startlistan är gjord i GIT tävling.

Växla inte scorekort med varandra utan var och en för sin score. Markör åt medspelare kan du vara på ditt scorekort. Var och en registrerar själv sina rundor som efter vilken sällskapsrunda som helst.

Du kan anmäla dig till att spela antingen 9 eller 18 hål Anmälan sker senast 23:59 lördagen innan.

Slutligen en uppmaning att inte samlas för många före och efter spelet och tvätta händerna med tvål och vatten så ofta det går.

Välkomna!

sep
22
tis
Damernas tisdagsgolf
sep 22 kl. 09:00

Tisdagsgolfen är, under rådande coronapandemi, enbart spel under sällskaplig form. Här är viktigt att vi beaktar de regler och rekommendationer som banägaren och klubben fastslagit.

Håll avstånd, förslagsvis en klubblängd, med utsträckt arm, eller en klubblängd från vardera hållet.

Vi kommer inte att dela ut förutskrivna scorekort. Använd digitala scorekort om du har möjlighet, tex Golf Game Book, OnTag Scorekort mfl. Blanka scorekort finns att hämta i lådan vid ettan. Receptionen kan inte skriva ut scorekort åt oss då startlistan är gjord i GIT tävling.

Växla inte scorekort med varandra utan var och en för sin score. Markör åt medspelare kan du vara på ditt scorekort. Var och en registrerar själv sina rundor som efter vilken sällskapsrunda som helst.

Du kan anmäla dig till att spela antingen 9 eller 18 hål Anmälan sker senast 23:59 lördagen innan.

Slutligen en uppmaning att inte samlas för många före och efter spelet och tvätta händerna med tvål och vatten så ofta det går.

Välkomna!

sep
27
sön
Damavslutet
sep 27 kl. 09:00

KANONSTART om det är tillåtet när tävlingen går – annars löpande start.

Ljusterö-scramble, Maxantal slag +5 (= Slaggolf, par +5), 18 hål.

Deltagaravgift 60:-. Swisha gärna någon/några dagar innan tävlingen till 123 219 3985. Uppge namn och Tävling vid Swish!

Eventuell greenfee för såväl externa gäster som klubbmedlemmar betalas i receptionen innan uthämtning av scorekort.

Ljusterö Scramble: Varje lag består av 3 eller 4 tävlare. Samtliga slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. I valfri ordning placerar tävlarna sin resp boll inom ett scorekort från detta läge, dock inte närmare hålet, och spelar sitt slag. Den tävlare som slagit den som valts får, i lag med 4 tävlare, ej slå nästa slag. Alla spelare måste bidra med minst 3 utslag.

“En spelare får, i syfte att spara tid, lov att håla ut efter en annan spelare även om fler i laget har möjlighet kvar att putta från föregående plats. Laget räknar naturligtvis då det lägsta resultatet.”